Vi möjliggör för våra kunder att tillgodose kvinnors basbehov på ett enkelt och tryggt sätt. RedLocker erbjuder en produkt som tillhandahåller gratis mensskydd till arbetsplatser, skolor och övriga offentliga rum.

Liza Eriksson
Clara Lidman

Kontakta oss: 

info@redlocker.se

0702722301